Call Center یا مرکز تماس چیست؟

Call Center به سرویسی گفته می ‌شود که به کمک آن بتوانید تمامی تماس های دریافتی از بیرون سازمان را در یک نقطه به صورت متمرکز، مدیریت کنید. سپس بهترین کیفیت پاسخگویی به این تماس های دریافتی را جهت جلب رضایت مشتریان و تسریع در عملکرد داشته باشید. به زبان ساده تر، چنانچه سازمان شما […]