اهمیت و کاربرد دیتا سنتر چیست؟

اهمیت و کاربرد دیتا سنتر در راه اندازی شبکه بسیار قابل توجه می باشد. در واقع دیتا سنتر، یکی از الزامات در راه اندازی شبکه است. هر شبکه از تجهیزات مختلف، کابل ها و … غیر تشکیل می شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برق و اینترنت متصلند. هر چه وسعت و […]