استفاده از تلفن گویا چه مزایایی برای شرکت ها دارد؟

تلفن گویا یا سیستم تلفنی IVR، یکی از سیستم های ارتباطی و تلفنی است که این روزها در سازمانهای بزرگ و کوچک راه اندازی می شود. این تلفن ها، هویت خود را مدیون اینترنت، شبکه، سیستم ویپ و پیشرفت های تکنولوژی هستند. تکنولوژی جدید را دست کم نگیرید! حتما به خاطر دارید که در گذشته […]