نحوه ستون بندی در ورد

نحوه ستون بندی در ورد، یکی از ترفندهایی است که هر کاربری باید آن را بداند. ستون بندی در ورد در بسیاری از مواقع به خصوص در برخی مشاغل بسیار مهم و با اهمیت است. مهم نیست موضوع متن و محتوای آن چه باشد. عموما در حالت عادی، متن های خود را بصورت یك ستونی […]