نحوه ایجاد شماره اعداد خودکار در ورد

نحوه ایجاد شماره اعداد خودکار در ورد یکی از ساده ترین تکنیک ها در ورد می باشد. گاهی در حین تایپ مطالب نیاز داریم تا برخی موارد را لیست بندی یا شماره بندی کنیم. مثل لیست زیر: خدمات آرک فاوا به شرح زیر است: این لیست بندی اصلا کار سختی نیست. پی با ما همراه […]