مشاهده تقویم کاری سایر همکاران

جهت مشاهده تقویم کاری همکاران، برای تنظیم قرار ملاقات و آگاهی از برنامه زمانی از قبل تعیین شده آنها میتوانید: 1- روی Calendar در برنامه Outlook کلیک کنید.2- از سر برگ Home روی گزینه Open calendars کلیک کرده و با انتخاب From Address Book مطابق تصویر زیر، شخص مورد نظر را به لیست Sheared Calendars […]