قرار دادن عنوان هر فصل در سربرگ به طور خودکار در ورد Chapeter Headings

قرار دادن عنوان هر فصل در سربرگ به طور خودکار در ورد Chapeter Headings، یکی از دغدغه هایی است که کاربران نرم افزار ورد با آن روبرو می شوند. این کار سختی نیست و شما می توانید به راحتی با چند کلیک این کار را انجام دهید. تصور کنید می­خواهیم برای این محتوای آموزشی، عنوان […]