علت مشاهده پیغام proxy server هنگام باز شدن مرورگر

proxy server، یک رابط بین شما و فضای اینترنت است. به واسطه پروکسی سرور، ترافیک اینترنت در مسیر خود به سمت آدرس درخواستی شما، جریان می یابد. سپس درخواست از طریق همان سرور پروکسی برمی گردد. سپس اطلاعات دریافتی از وبسایت ها را برای شما، ارسال می کند. پروکسی سرور دقیقا چه کار می کند؟ […]