فرمول‌ های اکسل

برای انجام محاسبات ساده ریاضی از این فرمول‌ های اکسل می توانید استفاده کنید.نرم افزار اکسل، علاوه بر انجام عملیات فوق‌ العاده پیچیده، می‌تواند به شما در انجام کارهای محاسباتی ساده مثل جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم هر داده‌ای کمک کند. روش استفاده از فرمول های اکسل برای عملیات جمع از علامت + استفاده کنید. […]