تغییر رمز عبور

تغییر رمز عبور برای حفظ امنیت بیشتر دستگاه و اطلاعات شماست. هر چند همیشه نیاز به انجام این کار ندارید. اما گاها ممکن است افرادی، به رمز عبور کامپیوتر شما دسترسی پیدا کنند. رمز عبور از ابتدایی‌ ترین اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات خصوصی و محرمانه رایانه شخصی شما می‌ باشد. […]