تبدیل اعداد انگلیسی خودکار به فارسی در word

تبدیل اعداد انگلیسی خودکار به فارسی در word یکی از دغدغه هایی است که کاربران آفیس با آن مواجه می شوند. به خصوص زمانی که اعاد خودکار (Auto Numbering) را در متون و پاورقی ها استفاده می کنند. یا در هنگام نصب بسته‌های فارسی ساز آفیس 2016 با پیغام خطای click-to-Run یا windows installer روبرو […]