فرمول INDEX MATCH برای انتقال اطلاعات میان ستون‌ ها به شکل افقی

از فرمول INDEX MATCH برای انتقال اطلاعات میان ستون‌ ها به شکل افقی استفاده می شود. INDEX و MATCH، همانند VLOOKUP، توابعی هستند که داده را از یک مجموعه‌‌ اطلاعاتی به جای دیگر انتقال می‌ دهند. تفاوت‌های اصلی INDEX MATCH و VLOOKUP: VLOOKUP فرمول ساده‌ تری نسبت به INDEX MATCH دارد. اگر با مجموعه‌ داده‌ […]