غیر فعال کردن مک آدرس تصادفی در اندروید

مک آدرس تصادفی در اندروید را به راحتی و با چند کلیک ساده، می توانید غیر فعال کنید. در این حالت اگر دستگاه از مک آدرس تصادفی استفاده کند، روتر نمی‌تواند آن را شناسایی کند و نمی‌توانید از تنظیمات خاص مک برای دستگاه‌ استفاده کنید. همچنین اگر روتر را پیکربندی کرده باشید تا همیشه یک […]