نحوه تنظیم جلسه روی Outlook

برای تنظیم نحوه تنظیم جلسه روی Outlook می‌توانید به راحتی اقدام کنید.

برای تنظیم قرار ملاقات با سایر همکاران و نحوه تنظیم جلسه روی Outlook باید مطابق ویدئو زیر عمل کنید:

  1. روی Calendar در برنامه Outlook کلیک کنید.
  2. از روی سربرگ، گزینه New Meeting را انتخاب کرده کنید.
  3. در آخر، پس از پر کردن فیلدها و مشخص کردن تاریخ و ساعت برگزاری جلسه، برای شخص مورد نظر ارسال کنید.