فرمول IF THEN برای اتوماتیک کردن فرمول‌های خاص در اکسل

فرمول IF THEN برای اتوماتیک کردن فرمول‌ های خاص در اکسل استفاده می شود. از این فرمول چه زمانی استفاده می کنیم؟گاهی، تعداد دفعاتی که یک مقدار وجود دارد را نمی‌ خواهیم محاسبه کنیم. در عوض باید اطلاعات دیگری را در یک سلول وارد کنیم. اگر سلولی متناظر با آن اطلاعات وجود دارد.برای مثال، در موقعیت زیر، باید 10 امتیاز به صاحبان خانه‌ های گریفیندور بدهیم. به جای آنکه کنار اسم هر دانش آموز گریفیندور عدد ۱۰ را تایپ کنیم، می‌توانیم از فرمول IF THEN اکسل استفاده کنیم. یعنی بگوییم اگر (IF) دانش‌ آموزی در گریفیندور است، پس (THEN) ۱۰ امتیاز به او تعلق می‌ گیرد. فرمول کلی به این صورت است:(IF(logical_test, value_if_true, value of false

در مثال ما فرمول به این صورت است:(“=IF(D2=”Gryffindor”,”10″,”0

بیایید هر متغیر را برای فرمول (IF(Logical Test, value of true, value of false بررسی کنیم:

Logical_Test :

logical_test همان قسمت “IF” یا “اگر” در عبارت است. در مثال ما، این متغیر برابر است با D2=”Gryffindor” چون ما می‌ خواهیم مطمئن شویم که سلول متناظر با دانش‌آموزان “Gryffindor” است. به یاد داشته باشید که حتما Gryffindor را درون علامت نقل قول قرار دهید.

Value_if_True:

این متغیر چیزی است که می‌خواهیم اگر شرط برقرار بود در سلول نمایش داده شود. در این مثال، می‌خواهیم در سلول ۱۰ وارد شود تا دانش‌ آموزانی که ۱۰ امتیاز گرفته‌ اند را نشان دهد. اگر می‌ خواهید نتیجه به جای عدد به صورت متن باشد از علامت نقل قول استفاده کنید.

Value_if_False:

این متغیر همان مقداری است که می‌ خواهیم اگر شرط برقرار نبود در سلول نشان داده شود. در این مثال، می‌ خواهیم برای دانش‌ آموزان دیگری که در گریفیندور نیستند مقدار ۰ در سلول وارد شود تا نمایانگر صفر امتیاز باشد. اگر می‌ خواهید نتیجه به جای عدد به صورت متن باشد از علامت نقل قول استفاده کنید.

فرمول IF THEN

مطالب مرتبط با این مقاله:

آشنایی با دیگر مزایای استفاده از Tableدر Excel

نحوۀ تبدیل Table به محدودۀ عادی در اکسل

اضافه کردن ماشین حساب به منوی Microsoft Excelحذف داده‌ های تکراری در اکسل چگونه است؟