طریقه زمان بندی ارسال ایمیل با تاخیر در outlook

زمان بندی ارسال ایمیل با تاخیر در outlook تحول جذابی در ارسال ایمیل است. به واسطه این شگرد می توانید ارسال ایمیل ها را مدیریت کنید. این یکی از جالبترین ترفندهایی است که می تواند واقعاً به کارتان بیاید.

تصور کنید برای مثال؛ می خواهید فردا یک ایمیل شرح وضعیت برای رییس تان بفرستید، بنابراین این ایمیل باید صبح فردا اولین ایمیلی باشد که در صندوق ورودی ایمیل های آنها دیده می شود. تنها مشکل این است که شما تا قبل از ساعت ۹:۰۰ صبح کار خود را شروع نمی کنید ولی رییس تان ساعت ۷:۰۰ صبح در محل کار حاضر می شود. با استفاده از ویژگی تحویل در آینده می توانید به سادگی ایمیل تان را شب قبل بنویسید و آن را به صورتی تنظیم کنید که ساعت ۶:۴۵ صبح تحویل بشود.

برای زمان بندی ارسال ایمیل با تاخیر در outlook؛ طبق معمول که ایمیل ها را آماده می کنید؛ ایمیل مورد نظرتان را بنویسید. قبل از آن که پیام را ارسال کنید؛ مسیر Options (گزینه ها) Delay Delivery> (تحویل با تأخیر) را انتخاب کنید. جعبه دیالوگ Properties (ویژگی ها) ظاهر می شود.

تحت گزینه یDelivery Options می توانید گزینه ی Do not deliver before… (قبل از ساعت…. تحویل نشود) را پیدا کنید. سپس تاریخ و زمانی که پیام نباید تا پیش از آن ارسال شود را انتخاب می کنید. سپس بر روی close کلیک کرده و طبق معمول همیشه ایمیل را ارسال کنید.

مقالات مرتبط:

  1. جستجو در اوت لوک
  2. ادد کردن ایمیل در اوت لوک
  3. انتقال خودکار ایمیل های outlook با استفاده از رول